Новини

Втора седмица – превръщаме мечтите в цели!

Module_02 Модул „Целеполагане“ е посветен на темата как да си поставяме постижими и         реалистични  цели, и как да изработим стратегия и план за действие. Всеки ден от програмата надгражда над активностите от предишния – от планиране и          визуализиране на основните области в живота, определяне на приоритети, поставяне на конкретни  цели,   анализ на ресурсите, необходими за постигане на тези цели до дефиниране на конкретни стъпки за реализирането им. Програмата се отличава с това, че цели да потопи участниците в техните мечти, да им позволи чрез вдъхновяващи видеа и работа в защитената атмосфера на обучението, да формулират своите мечти и да не подхождат към тях към нещо невъзможно. Чрез упражненията в този тридневен модул се цели да се постигне баланс между смелите мечти и реалистичните такива, както и конкретни стъпки към постигането им.

Превръщаме мечтите в цели!