младежи

SOS Kinderdörfe

Да достигнем до младежите! Фондации се обединяват и разпространват информацията за проекта

На 22.01.2014 в офиса на КАТРО България се срещнаха ключови фондации и институции от София и региона.  Представители на фондации „Анимус“, „Каузи“, „Агапедия“,  „Звезда на […]

Три водещи работодателя вече искат да дадат шанс на младежите!

Три водещи работодатели вече искат да дадат шанс на младежите!

Висша цел на настоящия проект е не само да подготви младежите в неравностойно положение за пазара на труда, но и наистина да им даде шанс […]