Новини

Трета седмица – потапяне в работния свят!

Module_03

Модул „Подготовка за работния свят I е първата директна  крачка към една от целите на обучителната програма – улесняване на интеграцията на младежите в неравностойно положение на пазара на труда.

След сплотяването си като екип и успешното целеполагане, участниците започват да се запознават с основните действащи лица на пазара на труда, като програмата цели да изгради за тях по-голямата картина, която излиза извън познаното „пускане на CV по обява”. Обучителите показват различните роли (работодател, професионални гилдии, държава,посреднически агенции, лични мрежи от конктакти) и как те взаимно си влияят при предлагането и намирането на работа.

Обща цел на програмата в този Модул е да накара младежите да се чувстват по-комфортно на пазара на труда и да осъзнаят, че влизайки в него те имат какво да предложат. Тази осъзнатост би помогнала да преодолеят по-лесно свързаните с кандидатстването за работа притеснение и неувереност.

В посока по-голяма увереност работят и упражненията за изготвяне на лична Автобиография. Те са свързани с анализ на личния потенциал, като участниците биват мотивирани да го търсят на многообразни места, за които преди не са се сещали  – в предишни дейности, проекти, събития, обучения, пътувания, постижения, признания, срещи.

Събирането на цялата тази информация в писмен вид, под формата на CV, има изключително позитивен ефект върху увереността и самочувствието на участниците – ключова предпоставка за следващата стъпка в подготовката за работния свят, а именно явяването на интервю, което ще бъде засегнато през следващата седмица!