Новини

Първа седмица – ставаме екип!

Module_01 Модул „Сплотяване и работа в екип“ е основополагащ за успешното изпълнене на всички останали модули. Предвидените упражнения и игри не просто помагат на участниците в групата да се опознаят и сближат, но и им носят познания за ключови за бъдещата им работа умения като брейнсторминг, дефиниране на правила за работа в екип, комуникация в екип. Модулът също така помага на участниците да изпълнят със свой собствен смисъл думата „екип“ и да открият ползите ѝ, но и да осъзнаят собствените си трудности, за да могат да работят върху тях и да развиват екипния играч в себе си.