Консорциум на проекта

КАТРО България (кандидат) www.catrobg.com

КАТРО България е част от групата австрийски консултантски компании с фокус управление и развитие на човешките ресурси- CATRO Personalberatung, dieBerater и института за маркетингови изследвания MAKAM Research. Компанията е специализирана в подбор на персонал, обучение и коучинг за развитие на потенциала на персонала, както и консултиране и развитие на Европейски проекти.
КАТРО България съчетава предимствата на глобалния и локалния опит и ноу-хау,като отчита спецификите на местния пазар в България, както и културните особености.

dieBerater, Австрия www.dieberater.com

dieBerater е водеща консултантска компания в Австрия, която поставя фокуса на дейността си върху професионалните обучения, обучения меки умения и ИТ обучения. Компанията планира, организира и води образователни програми и обучения за развитие на персонала за около 25.000 участници годишно. В последните години dieBerater за участвали в повече от 70 проекта, финансирани от ЕС.
Чрез тези проекти са изградили устойчива европейска мрежа от повече от 350 организации.

BUPNET, Германия www.bupnet.de

BUPNET предлага консултации за компании, правителства и организации с нестопанска цел в различни сфери. От 1997 г. BUPNET участва в проекти с фокус развитие на професионална квалификация, Европейски проекти и онлайн програми. През последните десет години компанията прави средно единадесет проекта годишно, финансирани от ЕСФ. Около 700 участници годишно са обучавани в различни сектори.

Фондация на бизнеса за образованието (ФБО), България www.fbo.bg

ФБО е утвърден лидер в областта на ученето и кариерното развитие. Фондацията насочва голяма част от своите усилия за развитие на кариерното консултиране в България, като средство да се инвестира в потенциала на децата в училище, студените и младите хора. От 2005 г. ФБО е обучила над 1000 специалисти в цялата страна и е изградила вирока неформална мрежа от младежки работници, училищни съветници, университетски кариерни консултанти и други.
Компанията е помогнала на 800 студенти да намерят стажове в държавната администрация.

Агенция по заетостта, България az.government.bg

Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към Министерство на труда и социалната политика за изпълнение на държавната политика по насърчаване на заетостта. „Агенция по Заетостта ще подкрепи реализацията на проекта в различни ключови фази като например подпомогне достигането до целевата група и допринесе за осигуряване на разпространение и устойчивост на проекта.“