Новини

Водещи български компании подкрепиха проекта

Успехът на настоящия проект е неизменно свързан с непрестанен диалог с работодателите, защото и тяхната роля е решваваща за първата стъпка към успешната интеграция на младежите в неравностойно положение на пазара на труда.

Осъзнавайки сериозната си роля и вдъхновени от идеята на проекта, 36 от водещите български компании се включиха във решаващата проектна фаза „Проучване и Анализ”.  Една от целите на проучването беше именно да се изследват нагласите на българските компании относно наемането на работа на “трудни млади хора” – готовност, предимства и потенциални предизвикателства, както и да се анализира необходимостта от адаптация на планираните обучителни програми към нуждите на младите хора, така че да ги подготвят за реалността в бизнес средата и да спомогнат за развитието на подходящи умения, адекватни за пазара на труда.

Представители на общо 36 компании, с различни мащаби и от различни сектори, взеха участие в онлайн въпросника. Важно да се отбележи, че 28% от участващите компании са в топ 100 на най-големите български компании (според Капитал Top 100 класация за 2012 г.).

Кои са най-важните бизнес компетенции според водещите компании? Каква важност отделят те на социалните, личностните и организационните качества?  Всички резултати от интересното проучване с графики и цитати може да свалите от секция „Ресурси”!