Новини

Шеста седмица – ролята на бизнес комуникацията

Module_06

Този обучителен модул е логическото надграждане на предхождащия, като тази седмица участниците вече се потапят в Комуникацията в Бизнеса.  

Предвид множеството кариерни възможности в обслужващия сектор, както и в други бизнес отрасли, включващи работа с клиенти, програмата обхваща дефиниране на понятията потребител/клиент, като се засягат и основни принципи на мотивацията.

Темата бива задълбочена с ролята на емоциите в процеса на покупка и в дефиниране на потребностите на другия,  като се прави разлика между различните видове клиенти.

Изключително важен аспект от програмата е работата с трудни клиенти, тъй като е важно да участниците да изградят успешни стратегии за справяне с подобни ситуации. В тридневната програма е включена и работа по уменията за даване и получаване  на обратна връзка като основа не само на добри отношения с клиенти, но и на продуктивен диалог с колеги и висшестоящи.