Новини

Пета седмица – ролята на комуникацията в екипа

Module_05

Неслучайно за модулите, засягащи темата Комуникация,  са отредени по-късни седмици в обучителната програма. Навлизайки в темите за работа в екип и явяване на интервю, както и при цялостната работа в екип по време на самите обучения, младежите наистина осъзнаха огромната, определяща роля на комуникационните умения за успеха на всичките ни дейности в работното, а и в личното ежедневие. По този начин всички упражнения в програмата биват обвързани с конкретни примери, които участниците са преживели.

Тридневната програма преминава през плавно навлизане в темата, изясняване на разбиранията на участниците за това какво е комуникацията. Това абстрактно понятие се запълва с конкретни примери и се разписва под формата на ясен, разбираем комуникационен процес, като се преминава с упражнения през елементите на Подател на информация, Получател и Бариери в комуникацията.

Акцент в програмата се поставя на умението за активно слушане. Внимание се отделя и на асертивността, като умение нужно при работа в екип, както и при отстояване на личната позиция.

Важна цел на обучителите е да се подчертае ролята на комуникацията в работната среда. Крайната цел е в участниците да се развие нагласата, че комуникацията е изключително важна за успеха на работното място.