Новини

Виена вдъхнови за обмяна на опит и промяна български, немски и австрийски институции

В началото на декември в австрийската столица се проведе третата дейност от настоящия проект – Посещение за обмяна на опит.  В посещението се включиха български, австрийски и немски представители на местните служби по заетостта, както и обучители от всяка една от изброените държави.

Като проект по приоритетна ос „Транснационално и междурегионално сътрудничество, схема „Без граници”, Get Ready 2 Work  цели наистина да стопява европейските граници и да насърчава интензивния обмен на добри практики между България, Германия и Австрия. Именно за това тридневната програма на посещението включваше не само интересни дискусии и презентации, но и посещения на вече действащи иновативни проекти за интеграция на младежи в неравностойно положение на пазара на труда.

По-любопитните могат директно да надникнат и на сайтовете на някои от посетените успешни модели за интеграция на различни групи безработни, с фокус NEETs (“Not in Education, Employment, or Training”).

Top Lokal Pic

http://www.top-lokal.at/ Топ Локал е социално предприятие за интеграция на дългосрочно безработни на пазара на труда. За посетителите усещането е като във всеки нормален ресторант, със свежа обстановка, професионално обслужване и вкусни ястия. Но всъщност обслужващия персонал е положил много усилия, за да влезе отново в работен ритъм (след понякога дори 7-8 години безработица) и да се научи да готви или сервира под зоркия поглед на професионалисти в бранша.

Spacelabhttp://www.spacelab.cc/  Спейслаб е работилница, разположена в квартали с преобладаващо мигрантско население, където има и повече социално-икономически проблеми. В работилницата младежите могат да посещават уъркшопове по дърводелство, фотография и дизайн, като едновременно създават собствени продукти, работят в екип и развиват навици за дисциплина и следване на работен план. Проектът е награден с Наградата за иновации на Европейския Социален Фонд.

Подробния доклад за проведеното посещение може да свалите от секция „Ресурси“!