Новини

Три водещи работодателя вече искат да дадат шанс на младежите!

Три водещи работодатели вече искат да дадат шанс на младежите!

Висша цел на настоящия проект е не само да подготви младежите в неравностойно положение за пазара на труда, но и наистина да им даде шанс […]

Водещи български компании подкрепиха проекта

Водещи български компании подкрепиха проекта

Успехът на настоящия проект е неизменно свързан с непрестанен диалог с работодателите, защото и тяхната роля е решваваща за първата стъпка към успешната интеграция на […]

« Предишна страница