Highlights

Четвърта седмица – явяваме се на интервю!

Планираните по програма за тази седмица теми и задачи се концентрират върху подготовката за интервю за работа като основна предпоставка за успешното представяне на кандидатите. Програмата https://buycbdproducts.com с упражнение за събиране на информация за работодателя, за позицията за която се кандидатства, като се засяга и важния аспект, че не само ние можем да проучим работодателя, но и той проучва нас самите. Полезна добавка към тази стъпка е и информирането на участниците за професионални социални мрежи като LinkedIn, както и съвет към съдържанието, което предоставят в останалите си социални мрежи. Не се пропускат и теми като лична хигиена, облекло и външен вид по време на интервю, които макар и да събуждат смях и неудобство сред нашите младежи, са много релвантни за тяхното бъдещо представяне на интервюта. Важен елемент от този модул е и темата за поведение по време на интервю, включително език на тялото. Теорията е поднесена чрез разиграване на разнообразни ролеви игри, като програмата завършва с финална симулация на интервю с всеки от обучаващите се. Този обобщаващ елемент включва прилагането на всичко научено през изминалите три дни и позволява на участниците да погледнат този така важен процес през примата на интервюиран, интервюиращ и страничен наблюдател.